MENU

Disclaimer

Stellantis Financial Services Nederland BV

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website https://www.stellantis-financialservices.nl (hierna: website) van Stellantis Financial Services Nederland BV (hierna: SFS). SFS staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64256766. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken,verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden. SFA is een financiële dienstverlener zoals beschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en beschikt over een vergunning, met registratienummer 12007744, om consumptief krediet en aanvullende producten aan consumenten aan te bieden, dan wel te bemiddelen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op naleving van de Wft.

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723 – 1001 GS AMSTERDAM
Bezoekadres: Vijzelgracht 50 – 1017 HS AMSTERDAM

Disclaimer
SFS stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de op deze website vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease- en financieringsproducten met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Daarnaast behoudt SFS zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Alle financieringsmethoden die op deze website worden voorgesteld zijn onder voorbehoud van acceptatie van het dossier. Enkel door registratie of het achterlaten van  (persoons)gegevens op deze website kan er geen financiering worden verkregen. Alleen als u een voorlopig financieringsvoorstel door middel van uw handtekening hebt geaccepteerd en u de gevraagde bewijsstukken met betrekking tot uw identiteit en inkomen aan SFS hebt verstrekt, kan er een beslissing worden gemaakt omtrent uw verzoek. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van de website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, behoren toe aan SFS. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van SFS.

Virussen en veiligheid
De SFS website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens links bevatten naar sites van derden. SFS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website verbonden internetsite.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar klantenservice@stellantis-finance.nl, of schriftelijk via Postbus 23341, 1100 DV, Amsterdam Zuidoost.

Stellantis Financial Services Nederland B.V. Versie maart 2023